Vážení a milí spoluobčané!
Dovolte, abychom vám představili webové stránky poděbradského místního sdružení ODS. Najdete na nich informace o našem sdružení a hlavně naše názory na dění v našem městě. Jako konstruktivní opozice budeme pravidelně zveřejňovat naše návrhy na řešení problémů, které naše město tíží a ve kterých se často s představami vedení města rozcházíme. Pevně věříme, že vás naše názory zaujmou!

S vědomím toho, že politika je během na dlouhou trať, všem voličům ODS v Poděbradech slibujeme, že budeme dělat vše pro to, abychom vás nezklamali !

Rada MS ODS Poděbrady

Aktuálně « 2 »

 • 26.09. Vítězství rozumu a… ODS!

  Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20.9.2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady. Tímto usnesením především potvrdilo to, že ČOV Poděbrady patří našemu městu! Jsem přesvědčen o tom, že je to výborná zpráva, protože dlouhodobě zastávám názor, že strategický majetek, jakým ČOV bezesporu je, by měl být majetkem města.

  Ing. Petr Fiala

 • 14.12. Odpovědi Mgr. Romana Schulze na otázky do Poděbradských novin 1.12. 2016

  Mgr. Roman Schulz, předseda MS ODS Poděbrady

 • 07.11. Pozvánka jednání MS ODS

  na jednání Místního sněmu ODS Poděbrady, které se bude konat ve středu 23. listopadu 2016 v 18,00 hodin v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech, Na Kopečku 595/III.

  Mgr. Roman Schulz

„DESATERO PODĚBRADSKÉ ODS“ aneb O CO PŘEDEVŠÍM BUDEME USILOVAT

 1. Sestavíme vyrovnaný rozpočet a zamezíme zbytečnému rozprodávání městského majetku☺
 2. Reorganizujeme Technické služby města Poděbrad, s.r.o., a snížíme tak náklady města☺
 3. Klademe důraz na prevenci kriminality a ochranu dětí, a proto navýšíme počet městských policistů☺
 4. Zrušíme modré parkovací zóny – platit za parkování se bude jen v centru města☺
 5. Ve spolupráci s vhodným soukromým investorem vybudujeme víceúčelový společenský sál☺
 6. Finančně podpoříme výuku cizích jazyků v mateřských a základních školách☺
 7. Vypracujeme dlouhodobý plán péče o městskou zeleň a zamezíme nadměrnému kácení stromů☺
 8. Zvýšíme intenzitu třídění a objem tříděného odpadu a snížíme cenu, kterou občané za odvoz odpadu zaplatí☺
 9. Zvýšíme finanční podporu sportu a zlepšíme technické zázemí sportovních klubů☺
 10. Podpoříme cestovní ruch vytvořením potřebného zázemí pro kongresovou turistiku, cykloturistiku (včetně údržby a opravy cyklostezek) či vodní turistiku☺

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz