Vážení a milí spoluobčané!
Dovolte, abychom vám představili webové stránky poděbradského místního sdružení ODS. Najdete na nich informace o našem sdružení a hlavně naše názory na dění v našem městě. Jako konstruktivní opozice budeme pravidelně zveřejňovat naše návrhy na řešení problémů, které naše město tíží a ve kterých se často s představami vedení města rozcházíme. Pevně věříme, že vás naše názory zaujmou!

S vědomím toho, že politika je během na dlouhou trať, všem voličům ODS v Poděbradech slibujeme, že budeme dělat vše pro to, abychom vás nezklamali !

Rada MS ODS Poděbrady

Aktuálně « 3 »

 • 20.02. Roman Schulz: Slušně a poctivě podruhé

  Se zájmem jsem si v minulém čísle Poděbradských novin přečetl článek pana starosty „Slušně a poctivě“, v němž značně dotčeně reaguje na text, který vyšel v Poděbradských novinách pod názvem „Cui Bono?“ dne 21.1.2016. Jeho autor Zdeněk Havlas, člen kontrolního výboru, v něm podrobně popisuje závažná zjištění, k nimž dospěla kontrolní skupina, jejímž byl členem, při kontrole grantové a dotační politiky města za období let 2010-2014. A protože pevně věřím, že má slušnost a poctivost prozatím snad neutrpěla žádné vážnější újmy, též poctivě a svědomitě pracuji a rozhodně nikomu nic nedlužím, dovolím si zareagovat.

  Mgr. Roman Schulz

 • 04.02. Roman Schulz: Úhel pohledu aneb zastupitelské dojmy

  Autor se v něm zamýšlí nad aktuálním jednáním městského zastupitelstva, které se konalo 20. ledna 2016, a ze svého úhlu pohledu v něm hodnotí projednávání návrhu smlouvy na pořádání Soundtrack festivalu - Mezinárodního festivalu filmové hudby...

  Mgr. Roman Schulz

 • 09.12. Václav Michl: Odpovědi na otázky do PN rok po volbách

  Václav Michl

„DESATERO PODĚBRADSKÉ ODS“ aneb O CO PŘEDEVŠÍM BUDEME USILOVAT

 1. Sestavíme vyrovnaný rozpočet a zamezíme zbytečnému rozprodávání městského majetku☺
 2. Reorganizujeme Technické služby města Poděbrad, s.r.o., a snížíme tak náklady města☺
 3. Klademe důraz na prevenci kriminality a ochranu dětí, a proto navýšíme počet městských policistů☺
 4. Zrušíme modré parkovací zóny – platit za parkování se bude jen v centru města☺
 5. Ve spolupráci s vhodným soukromým investorem vybudujeme víceúčelový společenský sál☺
 6. Finančně podpoříme výuku cizích jazyků v mateřských a základních školách☺
 7. Vypracujeme dlouhodobý plán péče o městskou zeleň a zamezíme nadměrnému kácení stromů☺
 8. Zvýšíme intenzitu třídění a objem tříděného odpadu a snížíme cenu, kterou občané za odvoz odpadu zaplatí☺
 9. Zvýšíme finanční podporu sportu a zlepšíme technické zázemí sportovních klubů☺
 10. Podpoříme cestovní ruch vytvořením potřebného zázemí pro kongresovou turistiku, cykloturistiku (včetně údržby a opravy cyklostezek) či vodní turistiku☺

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz