Roman Schulz: Úhel pohledu aneb zastupitelské dojmy

Autor se v něm zamýšlí nad aktuálním jednáním městského zastupitelstva, které se konalo 20. ledna 2016, a ze svého úhlu pohledu v něm hodnotí projednávání návrhu smlouvy na pořádání Soundtrack festivalu - Mezinárodního festivalu filmové hudby...

Mgr. Roman Schulz, ODS Poděbrady

Přestože se týden před jednáním posledního zastupitelstva zdálo, že bude překvapivě málo obsáhlé, neboť jsme obdrželi k prostudování pouze dva body programu, opak byl tak trochu pravdou. Z původních dvou bodů se program postupně rozrostl na jedenáct a navíc jsme dva z bodů našli na stole v pozměněné podobě až před samotným jednáním.

Což ve svém důsledku znamenalo, že jsme se při projednávání z mého úhlu pohledu nejdůležitějšího bodu jednání museli spokojit s krátkým proslovem pana starosty, který vysvětlil nutná doplnění do původní verze "Návrhu smlouvy o spolupráci v souvislosti s pořadatelstvím Soundtrack festivalu". Návrh na pořádání Mezinárodního festivalu filmové hudby byl poprvé projednáván na loňském listopadovém jednání a při konečném hlasování tehdy prošel těsnou většinou jedenácti hlasů koaličních zastupitelů (všech deset opozičních zastupitelů se zdrželo) a nejinak tomu bylo i tentokrát. V průběhu projednávání tohoto bodu to dle komentářú pana starosty mohlo vypadat tak, že volení zástupci lidu se dělí na ty, kteří usilují o povznesení prestiže našeho města, mají rádi festivaly filmové hudby a chápou jejich velikost a noblesu (rozuměj koaliční zastupitele), a na ty, kteří uvažují maloměstsky, nepřejí Poděbradům žádnou prestiž a pletou si plánovaný vznešený hudební festival s Milovickým Votvírákem (rozuměj opoziční zastupitele).

Tak to však pochopitelně není. Festival filmové hudby, na jehož letošní nultý ročník dle koalicí schválené smlouvy město poskytne dotaci ve výši jeden a půl milionu korun a na dalších pět ročníkú vždy dva miliony korun, se totiž má pořádat také na zelených plochách centrálního lázeňského parku a od prvního ročníku dokonce v jeho samotném středu, což odmítám nejen já, ale také Komise pro životní prostředí a městskou zeleň, která se jednomyslně vyslovila proti této myšlence. Navíc se dlouho diskutovalo o samotném znění smlouvy, v níž někteří zastupitelé postupně nalézali různé další sporné body, takže již jednou doplňovaný návrh bude muset být znovu doplněn. Ale to už by bylo na delší debatu...

Mgr. Roman Schulz, 04.02.2016

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz