Pozvánka jednání MS ODS

na jednání Místního sněmu ODS Poděbrady, které se bude konat ve středu 22. listopadu 2017 v 18,00 hodin v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech, Na Kopečku 595/III.

Těším se na Vaši účast!

Mgr. Roman Schulz
předseda MS ODS Poděbrady

Mgr. Roman Schulz, 30.09.2017

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz