Pozemky „Nový Žižkov“ 3.díl, poslední?

V minulém roce jsem napsal článek, který zpochybňoval správný postup města a jeho vedení ve věci prodeje pozemků společnosti Nový Žižkov.

Stručně pro připomenutí.

Město Poděbrady ještě v roce 2009 pronajalo společnosti Nový Žižkov pozemky o celkové výměře 16.000m2 za účelem zpracování urbanistického návrhu zástavby tohoto území. Protože tento krok provedla rada města v době již po volbách v roce 2010 ve starém složení, naše místní sdružení ODS na tento fakt upozornilo a následně od nových představitelů města dostalo ujištění, že bude provedena náprava situace na kterou jsme poukázali. Jaké bylo naše překvapení, když nová rada města již v roce 2011 projednala a schválila prodej těchto pozemků společnosti Nový Žižkov, což by nebylo nic špatného, ale bohužel za cenu 6miliónů i když znalecký odhad určoval cenu násobně vyšší a to celkem 31miliónů.

Na základě těchto kroků vznikl i článek „Poděbrady přišly o 25 miliónů“, kdy jsem podle  znaleckého odhadu porovnal cenu s cenou prodejní.

Osobně tímto jsem celou záležitost považoval za uzavřenou se závěrem, o zájmu některých představitelů města na této transakci a jejich chování obchodníků amatérů.

Bohužel události posledních týdnů mě dali alespoň částečně za pravdu.

Ve stejné lokalitě, dokonce souběžně s těmito pozemky jsou pozemky patřící společnosti CON INVEST o výměře 26.000m2. Upozorňuji, že se jedná o pozemky společnosti, která je od roku 2010 v likvidaci a tyto pozemky společnost NAXOS dle pokynu insolvenčního správce nabídla k prodeji. Takovýto prodej většinou není úplně porovnatelný z běžným prodejem, neboť většina případných kupujících do takovýchto obchodů pro možná rizika vůbec nepůjde.

Osobně jsem byl zvědavý za jakou cenu se tedy nakonec pozemky prodají a výsledkem je cena 17.100.000.

Člověk nemusí být velký počtář aby si dopočítal, že cena za m2 byla při tomto prodeji 658,-Kč a při prodeji města společnosti Nový Žižkov 375,-Kč.

Takže tímto uvádím na pravou míru své tvrzení z původního článku „Poděbrady přišly o 4.500.000“.

No pravda není to původně zmíněných 25 miliónů, ale při pohledu do městského rozpočtu to není částka zanedbatelná.

Tímto vyjádřením a i opravou svého tvrzení z předchozího článku, končím na toto téma s přáním, aby současné vedení příště raději více přemýšlelo a v případě kritiky se i zamyslelo, zda by na ní nemohlo být něco správného.

Dušan Zezulka, člen rady MS ODS, 01.05.2012

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz