Rozpočet Poděbrad na rok 2012 - dobře už bylo…

Na jednom z minulých zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet pro rok 2012. Přestože se na jeho schválení podíleli i poslanci za místní klub ODS, nedá mi to, abych to z pozice ekonoma krátce neokomentoval. Bohužel se nemohu vyhnout ani politickému hodnocení, protože rozpočet samozřejmě politikum je.

Předložený rozpočet se jeví jako zmatený, a to již od počátku dokumentu. V důvodové zprávě se hovoří o nutnosti vytvářet rezervy vzhledem k nejisté ekonomické situaci republiky související s nejistým výběrem daní, nepouštět se do projektů, které by nemohly být v budoucnosti finančně zvládnuty a podobně.

Jen o několik řádků níže ovšem začíná přehlídka rozhazování. Celý rozpočet je sice postaven jako vyrovnaný, ale při jeho detailní analýze je zřejmé, že tomu tak není a je jasně deficitní.

Z 242mioKč plánovaných příjmů je celých  67mio Kč tvořeno jednorázovými příjmy tvořenými tržbami za prodej městského majetku (převážně byty). Pro ujasnění situace: těchto cca 30% mimořádných příjmů se nebude opakovat. A pokud ano, tak jen v případě, že současné zastupitelstvo bude i nadále pokračovat v prodeji majetku. To lze však praktikovat pouze krátkodobě, neboť za chvíli žádný nebude k dispozici. Pro srovnání: je to jako když firma generuje peníze např. snižováním stavu svých zásob. To také nelze dělat do nekonečna.

Bylo i velmi poučné sledovat průběh projednávání rozpočtu. Na základě dotazu zastupitele Michla, jak budou mimořádné prostředky využity, byl urychleně vypracován seznam „investičních“ akcí, avšak následně. Tento byl pak dne 14. 2. 2012 předložen komisi pro urbanismus a dopravu. Zdůrazňuji, že tento krok byl učiněn až po schválení rozpočtu. Následně bylo opravdu vtipné sledovat debatu o tom, co je a co není investice. Pro upřesnění si dovolím objasnit, že toto je stanoveno zákonem, jak si zřejmě někteří vrcholní představitelé neuvědomili…Takže taková výměna žárovek v městských lampách, přestože do budoucna možná uspoří režijní náklady, investicí prostě není.

Ve výdajové části nekomentuji „mandatorní“, tedy povinné výdaje například na školství apod., ale soustředím se na rozvojové aktivity.

Např. Městské kulturní centrum - téměř 10mio Kč. Zajímal by mě reálný přínos pro obyvatele města a potenciálně i pro návštěvnost Poděbrad. Pokud to není nikým objektivně zhodnoceno, je takový výdaj neobhajitelný. Myslím, že by bylo navíc dobré vědět, zda je ředitel tohoto zařízení motivován k dodržení rozpočtu.

Sanace kapliček a pomníčků (nemělo by souviset s církevními restitucemi?), informační deska, zámecký příkop, relax park DDM 5mio… apod.

Samostatnou kapitolou jsou TSMP. Na první pohled paráda, zameteno, uklizeno, na druhý to vše stojí 12mio. Další režijní náklad spojený s TMSP- zateplení budovy 6mio Kč (ano, byť třeba jako kontribuce k dotačním penězům) a k tomu další nesmysly typu mobilní zastřešené podium aj.. Jako věc na hraně, nebo spíše asi za hranou, mi přijde ostrov-mlatová cesta, plus osvětlení za 0,5 mio Kč (zde se za městské peníze zvelebuje cizí majetek). Ale třeba se započítá s nájemným, které je také položkou v rozpočtu… Jo jo, jak napsal předkladatel, vytvářejme hlavně rezervy.

Ano, máme na věci jiný pohled, a uvědomujeme si, že právoplatně zvolené zastupitelstvo má právo rozhodovat o městském majetku. Jen se domníváme, že je třeba připomenout obyvatelům Poděbrad, že budování protipovodňových hrází nezabrání finančním povodním, které budou nepochybně daleko horší v letech následujících.

Pavel Janeček, člen MS ODS Poděbrady, 01.05.2012

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz