Poděbradský útulek pro opuštěné psy

To, na co chci v tomto příspěvku upozornit, je tristní stav psího útulku v Poděbradech. K napsání níže zmíněného mě vede nejen mé půlroční navštěvování útulku, ale také články, neustále se objevující v místních periodikách psané v samých superlativech. Skutečnost je však podle mých zjištění opačná.

Dovolte mi namátkou připomenout článek, který vyšel v poděbradských novinách dne 1.3.2012, kde autor mimo jiné uvádí, že v době mrazů měli všichni pejsci výhřevné desky. Ráda bych se autora zeptala, zda v době mrazů v útulku skutečně viděl v provozu cca 20 výhřevných desek. Já přestože jsem tato místa navštěvovala obden, jsem tam velmi sporadicky zahlédla tu a tam desky maximálně 2. To však zdaleka není jediný mýtus o kvalitě poděbradského útulku. V útulku je absence sprchy, kotce jsou zastaralé, oplocení útulku je jen částečné, některé kotce jsou mimo oplocení (ačkoli v posledních dnech se oplocení snad již konečně !! dostavuje). Do části kotců zatéká, stěny mezi kotci jsou z dřevotřísek, které pejsci často koušou, což je samozřejmě též nevyhovující. Dva psi jsou drženi po dobu 8 hodin v malých boudo-klecích, potom jsou vypouštěni na noc na hlídání areálu. Nutno dodat, že tito pejsci jsou již veteráni a jejich osrstění přes zimu není takové, aby byli schopni, bez toho, aniž by jim byla zima v těchto boudo-klecích přetrvat. Nemohu ani pominout zásadní fakt, že tyto prostory jsou velikostí zcela nevyhovující pro pobyt psa po dobu osmi hodin!

                Pronajímatelkou psího útulku je paní Benešová, útulek je majetkem města, které přispívá na jeho provoz. V roce 2010 a 2011 to byla částka 755 000,-, v roce 2012 Kč 800.000,-. Tyto sumy jsou jistě dostačující nejen na provoz, ale i na to, aby útulek byl renovován a vzkvétal. To se však neděje. Nesmíme opomenout, že k této částce přibývají sponzorské dary ať již finanční, nebo hmotné, které štědří lidé darují. Kapacita útulku je maximálně 25 psů. Snažila jsem se dopátrat nějakého dokumentu ohledně vykázání peněz, které město paní Benešové poskytuje, ale bohužel se mi to nepodařilo. Také mi nikdo nebyl schopen odpovědět, zda město hospodaření s penězi takto vynaloženými nějak kontroluje.

                Vím, že jiné útulky propagují svoji činnost různými akcemi pro veřejnost, lákají je na společné venčení, pořádají „voříškyjády“, Dny dětí s pejsky a podobné akce. Poděbradský psí útulek je odkázán na náhodně příchozí, nebo na internet. Pro jeho vzestup a vyšší návštěvnost není děláno ze strany pronajímatelů absolutně nic. Přitom v zájmu pejsků, pronajímatelů i jeho zřizovatele, je jistě umístit pejsky co nejlépe a nejdřív. Kdo do tohoto útulku přišel a zná jiné útulky, je jeho zoufalým stavem, který bych přirovnala ke středověku, nebo k úrovni zemí východnímu bloku zcela konsternován. Pro příklad uvádím psí útulek v Lysé nad Labem, nebo v Kolíně, další pak útulek Dášenka a jiné. Dnes již téměř každý je v lepším stavu, než ten poděbradský a to i přesto, že město přispívá poměrně nemalou částkou, což je samozřejmě zcela v pořádku.  Rozhodně by však mělo dohlížet nad tím, zda je s těmito prostředky nakládáno správným směrem a to především k pejskům, pro které byl zřízen. Není pochyb, že útulek by měl být vybudován v souladu se současnými veterinárními předpisy a v duchu 21. století a hospodaření pronajímatelů  by mělo být kontrolováno, neboť ne vždy je automatické, že lidé zabývající se humánní činností tak skutečně konají, ač mají letitou tradici a zkušenost. Na závěr chci podotknout, že jsem manželům Benešovým navrhla, že bychom se mohli pokusit sehnat peníze na vybudování nového útulku, což je bezpochyby potřeba. Odpovědí mi bylo zcela striktní zamítnutí se slovy pana Beneše, že nechce, aby se mu tam „někdo hrabal“ a postupným znepříjemňováním mých návštěv, které vyústilo v zákaz paní Benešové v můj přístup do útulku.

Kamila Zahajská, 01.05.2012

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz