Zimní stadion v Poděbradech – nekonečný příběh?

K ZS v Poděbradech mám vztah. Jak by také ne, vždyť chodit jsem na něj začal již v roce 1974. Bruslit jsem se učil tehdy ještě na otevřeném kluzišti a velmi dobře si pamatuji pohledy, které teď můžeme opět po 35 letech vidět, na „Jatky“ a „Kafkovu truhlárnu“.

Pamatuji si slavnostní otevření zakrytého zimního stadionu v roce 1978, kdy v Poděbradech hrálo reprezentační mužstvo do 17 let. Tehdy jsme ještě mohli doufat, že se ZS jednou opravdu dostaví. Bohužel k tomu, jak známo, nikdy nedošlo. Hokejový klub tak byl každoročně odkázán na libovůli města, potažmo technických služeb, kdy a zda vůbec se hala otevře a led vyrobí.

Vzhledem k tomu, že se ZS nikdy nepodařilo dostavět, bylo vcelku jednoduché v případě potřeby najít důvody,  proč není možné stadion zprovoznit. Tak, jak tomu bylo poprvé v roce 1988 a poté opět v „porevolučních letech“. Vždy se poukázalo na nevyhovující statiku a „objektivní důvod“ byl na světě. Co na tom, že se potom, za několik sezon, kdy hokejový klub Poděbrady byl již zcela zdecimován a přežívalo pouze mužstvo dospělých, ZS zase otevřel a bez jakýchkoliv technických úprav provozoval. Hokejisté si již zvykli.

Od roku 2001 byl zimní stadion pravidelně v provozu a hokejový klub se opět nadechl k životu. Díky práci několika nadšenců se začalo dařit vychovávat nové generace malých hokejistů. V současné době má HC Poděbrady 6 mládežnických kategorií s celkovým počtem cca 80 dětí a mužstvo dospělých.

Bohužel, jak již je v Poděbradech zvykem, po několika dobrých letech, kdy byl ZS otevřen, vedení města v létě roku 2011 dospělo k závěru, že statika haly je ve špatném stavu (jaké překvapení) a že nechce nést odpovědnost za případné neštěstí. ZS tedy pro sezonu 2011-2012 byl nejen uzavřen, ale byl dokonce zbourán.

HC Poděbrady s tímto řešením v zásadě souhlasil, protože to dávalo naději, že po jedné sezoně v Nymburce bude možnost začít bruslit na podzim v roce 2012 v nové hale v Poděbradech. Ale to bychom nesměli být v Poděbradech a nesmělo by se jednat o hokejovou halu. Situace se totiž neustále komplikuje. Již na podzim v roce 2011 město zakoupilo projektovou dokumentaci pro potřeby stavebního povolení od firmy Konstrukt s.r.o. Hradec Králové. Následně prostřednictvím firmy PFI s.r.o. Praha 8 vypsalo zadávací  (výběrové) řízení na dodavatele haly s tím, že základním hodnotícím  kritériem bude nejnižší nabídková cena. Výběrového řízení se zúčastnilo 11 firem. Již v průběhu výběrového řízení některé firmy zpochybňovaly správnost zadání. Bohužel se tyto pochybnosti zhmotnily nejprve v  „Námitce proti zadávacím podmínkám“, kterou paradoxně podala místní stavební firma Polabská stavební CZ, s.r.o., zastoupená prokuristou ing. Milanem Točíkem. Zadavatel veřejné zakázky, tedy město Poděbrady, na základě zpracovaného materiálu firmou PFI s.r.o. námitce nevyhověl. V reakci na to společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. dne 23. 2. 2012 podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže „Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a k nařízení předběžného opatření.“.  HC Poděbrady se pokusil s panem Točíkem jednat a apelovat na to, že svým postupem komplikuje sportovní vyžití desítek malých dětí. Odpovědí byl absolutní nezájem o případné následky pro hokejový klub a možná také snaha řešit si své nedobré osobní vztahy s konkrétními lidmi ve vedení města.

V současné době tedy nezbývá, než čekat s jakým rozhodnutím přijde ÚHOS. Zda potvrdí, že zadávací řízení bylo městem, prostřednictvím PFI s.r.o., zadáno bezchybně a pouze pan Točík je odpovědný za průtahy spojené s výstavbou haly. Nebo ÚHOS zjistí, že naopak zadání nebylo podle zákona správné a v tom případě je na vině vedení města, které samozřejmě bude reagovat tak, že výběrové řízení předalo specializované firmě k zpracování. Ať tak nebo tak,

„biti“ budou hokejisté, kteří budou muset opět  přesvědčovat rodiče malých hokejistů, aby své děti vozili v pracovní dny od 14.00 či 15.00 hod. na tréninky do Nymburka.

 

Chtěl bych zdůraznit, že hokejisté nesedí se založenými rukama a nečekají, až jim nový stadion spadne do klína. Díky členům našeho klubu máme velice dobrou šanci získat pro město Poděbrady dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši Kč 15 – 20 milionu Kč na výstavbu zimního stadionu.

 Je nám líto, že při našich cestách za soupeři jezdíme do měst, která nemají velkou hokejovou tradici, a přesto tam mají nové zimní stadiony – Nový Bydžov, Jíčín, Nová Paka, Sedlčany. Je tedy evidentní, že postavit nový stadion lze. Ale je také zřejmé, že to chce kromě snahy a peněz také něco navíc. Protože snaha a peníze někdy nestačí. Je potřeba také kvalifikace, odbornost, zkušenosti. Je potřeba orientovat se  v problematice veřejných zakázek. Je potřeba „umět v tom chodit“. Mám vážnou obavu, že to je to, co Poděbradům chybělo a chybí.

Ing. Petr Fiala, předseda HC Poděbrady a člen ZM Poděbrady, 01.05.2012

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz