Reakce na Langrovo hodnocení prvního řádného zastupitelstva ze dne 14. 11. 2018

Vážený pane doktore, velmi nerad komentuji výroky jiných lidí na facebooku, navíc ještě na cizích profilech, ale po přečtení Vašeho "Úhlu pohledu" ze včerejšího jednání městského zastupitelstva a pod dojmem přestávkové debaty opozičních zastupitelů (včetně Vaší osoby), na kterou se také, jak v úvodu svého příspěvku správně uvádíte, každý může podívat (po bodu č. 21 od času 2:16,28 po čas 2:17,50), prostě musím učinit výjimku. Též proto, že se ve svém příspěvku negativně vyjadřujete o "demokratičnosti" místní ODS.

Nejprve hned demokraticky předesílám, že každý má právo na svobodné vyjádření vlastních názorů. Byť jsou ta vyjádření zjevně manipulativní a neúplná, což je i případ Vašeho článku. Mám-li být konkrétní, připomenu projednávání bodu o rehabilitačním bazénu v hotelu Hvězda, v němž jsme souhlasili s dalším jednáním, přestože jsme usnesení k této věci chtěli původně úplně zrušit. Zapomněl jste také patrně na svou pochvalu, kterou jste vyslovil panu kolegovi Fialovi hned poté, co podal naprosto vyvážený návrh na obsazení finančního výboru. Samozřejmě zcela oprávněně, neb se Petr Fiala zachoval naprosto demokraticky.

Poskytnutí funkce předsedy kontrolního výboru opozici není vždy běžný postup a Vy to víte, stejně jako znáte argumenty, které na zastupitelstvu k této věci opakovaně zazněly. Nezmiňujete se ani o velmi důležité informaci, že nejpozději za dva roky bude kontrolní výbor předán opozici. Na prsty nám i tak jistě koukat budete, vždyť budete mít možnost otevřeně studovat materiály, které bude projednávat rada města. Je to pochopitelně právo každého zastupitele, byť jsme ho coby opozice v minulém zastupitelstvu nevyužívali. Slova pana starosty, která k této věci zazněla, že má kdokoliv (nejen!) ze zastupitelů na radnici dveře otevřené, dodávám především proto, aby bylo zřejmé, že se chceme nepravostí vyvarovat. Moc dobře víme, že si na radnici nemůžeme dělat, co chceme, a ani tak po svém nástupu do funkcí nečiníme...

A že se sliby vyřčené ve volební euforii začínají nebezpečně protínat s realitou, to snad ani nebudu komentovat, protože k tomu se o přestávce během včerejšího jednání "trefným" způsobem vyjádřila paní zastupitelka Veberová, členka Vašeho sdružení. Netřeba dalšího komentáře... Práce nás čeká opravdu hodně a jednoduché to rozhodně nebude...

Na závěr chci všechny zaměstnance městského úřadu uklidnit, že žádné čistky, před kterými tak hrubě varujete, nechystáme.

A ještě mi dovolte jednu malou poznámku na závěr - na posledním jednání minulého zastupitelstva již zmíněný kolega Fiala řekl, že jste nás, opozici, po celé čtyři roky válcovali. Taky "Úhel pohledu", který mi však v kontextu Vašeho článku zní velmi zajímavě.

Mgr. Roman Schulz, 16.11.2018

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz