Vítězství rozumu a… ODS!

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20.9.2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady. Tímto usnesením především potvrdilo to, že ČOV Poděbrady patří našemu městu! Jsem přesvědčen o tom, že je to výborná zpráva, protože dlouhodobě zastávám názor, že strategický majetek, jakým ČOV bezesporu je, by měl být majetkem města.

Ing. Petr Fiala, ODS Poděbrady

Na celé věci je nejvíce zajímavý obrat o 180 stupňů, který vedení města při řešení problému s ČOV provedlo. Nikdo během projednávání tohoto bodu jednání ani slovem nenaznačil, že ponechání ČOV v majetku města umožnilo, mimo jiné, i to, že opoziční zastupitelé především z řad ODS celá dvě volební období upozorňovali na to, že řešení, která vedení města vždy navrhovalo, jsou chybná a pro naše město nevýhodná. Především v minulém volebním období jsme byli svědky „masírování“ zastupitelů ze strany vedení města, že jediný možný a správný způsob řešení je okamžitý prodej ČOV firmě Vodovody a kanalizace (VAK) Nymburk, a.s.. Přesvědčoval nás o tom i předseda jejího představenstva pan Miloš Petera a stejně tak zástupci města Poděbrady v této společnosti, pánové Nermuť a Rakušan. Čistírnu odpadních vod totiž v současné době provozuje na základě nájemní smlouvy s městem právě firma VAK Nymburk, a.s.. Smlouva platí do 31.12. 2026 a město Poděbrady ve firmě VAK Nymburk, a.s. vlastní 16,7 % akcií. Je třeba však dodat, že základním problémem řešení celé situace byl fakt, že vedení města s nymburskou firmou neuzavřelo žádnou dohodu o budoucím uspořádání v ČOV Poděbrady po její plánované intenzifikaci!

Čistírna odpadních vod Poděbrady byla jedním z hlavních témat, která se na jednáních zastupitelstva projednávala po dvě poslední volební období. Popsat všechny souvislosti ohledně intenzifikace ČOV, vlastnických vztahů, jednání s pronajímatelem VAK Nymburk, a.s. apod. je mimo možnosti jednoho novinového článku. K tématu čistírny odpadních vod probíhala řada bouřlivých diskuzí, přičemž ty opravdu nezapomenutelné se odehrávaly hlavně v minulém volebním období mezi tehdy stranickými kolegy z řad tehdejší koalice panem Kutilem a panem Mikolandou.

Je také pochopitelné, že se na tak složitý případ, který se navíc „táhl“ tak dlouho, postupně vynoří celá řada názorů. Už jsem také v závěru posledního jednání zastupitelstva zaznamenal, kolik lidí vlastně ČOV nikdy prodávat nechtělo… Přiznám se, že mě to celkem pobavilo, neboť jedinými zastupiteli, kteří v minulých 7 letech vždy hlasovali proti prodeji ČOV, byli zastupitelé za ODS.

Ing. Petr Fiala, 26.09.2017

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz