Sněm místního sdružení ODS

29.04.08 18:30

Sněm MS ODS Poděbrady se uskutečnil 29. dubna v lázeňském domě Felicitas. Dle sdělení předsedy má naše místní sdružení k datu konání sněmu 38 členů. Na sněmu byli přijati dva noví členové, ale většina přítomných konstatovala, že je třeba se zaměřit na získání dalších členů a diskutovalo se též o naší profilaci v místní politice. Diskuze se též vedla o blížících se krajských volbách i o dalším vývoji našeho MS. Bylo dohodnuto, že i nadále budeme pořádat neformální setkání členů MS vždy druhé úterý v měsíci v restauraci Felicitas a po něm se vždy sejde rada místního sdružení.
Zdeněk Souček

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz