Sněm MS ODS Poděbrady

16.12.08 18:30

Sněm místního sdružením ODS Poděbrady se uskuteční v úterý 16. prosince 2008 od 18, 30 hodin v kongresovém salonku hotelu Felicitas v Poděbradech.

Usnesení:
1. Sněm MS ODS Poděbrady bere na vědomí rezignaci pana Pavla Kellera ze všech funkcí v ODS.
2. Sněm MS ODS Poděbrady bere na vědomí, že ve dvoukolové tajné volbě nebyl předseda MS ODS zvolen. Přítomní členové MS ODS nevznesli k průběhu volby žádné připomínky.
3. Sněm MS ODS Poděbrady souhlasí s usnesením Rady MS ODS ze dne 4.11.2008 v nezměněném znění:“Rada MS ODS nepodporuje pokračovat v jednání ohledně finanční účasti města Poděbrady (ať půjčkou či jiným způsobem) na soukromých podnikatelských projektech.“

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz