Zasedání rady místního sdružení ODS Poděbrady

27.01.09 18:30

Zasedání se konalo od 18,30 hodin v restauraci hotelu Felicitas.
Rada rozhodla přijmout nového člena Radka Pospíšila, zabývala se situací v radě města po odstoupení MUDr. Baumgartnera, jednala o návrzích kandidátů do uvolněných míst ve výborech zastupitelstva a zabývala se pořadem ČT 1 "Reportéři ČT" vysílaného 19.1.2009. K posledně jmenovanému bodu rada MS přijala toto usnesení:
Rada MS ODS vyzývá zastupitele zvolené za ODS, aby se aktivně zajímali o prošetření skutečností uvedených v pořadu Reportéři ČT dne 19.1.2009, a to zejména těch, které se týkají nesrovnalostí ve výměrách a počtech nebo záměnách materiálů. V případě zjištění pochybení na straně města vyzýváme k potrestání viníků.

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz