Sněm Místního sdružení ODS Poděbrady 8. října 2009 v 18,30 hod. v hotelu Golfi

08.10.09 18:30

Sněm Místního sdružení ODS Poděbrady, který se bude konat

ve čtvrtek 8. října 2009 v 18,30 hodin

v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech,
Na Kopečku 595/III.

Program:
1. Zahájení, představení nových členů MS ODS
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise
4. Volba předsedy MS ODS Poděbrady
5. Volba místopředsedy MS ODS Poděbrady
6. Volba členů Rady MS ODS Poděbrady
7. Návrh kandidátů pro volby do Rady OS ODS
8. Volba delegátů na Sněm OS ODS ( 12. nebo 14.10.2009)
9. Různé
10. Závěr

Prosím o účast všech členů.
Pavel Drahokoupil, v.r.
místopředseda MS ODS Poděbrady

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz