Sněm místního sdružení ODS Poděbrady

08.10.09 18:30

proběhl ve čtvrtek v hotelu Golfi v Poděbradech. Na sněmu byl zvolen novým předsedou MS Pavel Drahokoupil. Do funkce místopředsedy byl zvolen Zdeněk Souček. Členy rady MS byli dále zvoleni: Martin Benešovský, Petr Fiala, Václav Michl, František Pokorný, Helena Štrobl Syrovcová, Jaroslav Trajhan st., Magdaléna Veverková.
První zasedání nově zvolené rady se uskuteční v úterý 13. října 2009 od 18,30 hodin v hotelu Golfi a je veřejné pro členy našeho MS.

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz