Usnesení oblastního sněmu OS ODS Nymburk ze dne 12. října 2009

12.10.09 18:00

Usnesení oblastního sněmu OS ODS Nymburk

ze dne 12. října 2009

OBLASTNÍ SNĚM

I. SCHVALUJE:

1. program jednání oblastního sněmu
2. volební řád
3. zprávu předsedy OS ODS Nymburk Mgr. Hynka Fajmona
4. zprávy KRK a Smírčího výboru
5. rozpočet OS ODS Nymburk na rok 2010, dle předloženého návrhu

II. STANOVUJE:

1. počet místopředsedů OR ODS Nymburk na 3
2. patnáctičlennou OR ODS Nymburk
3. členské příspěvky na rok 2010 ve výši:

Členové nevýdělečně činní Kč 100,-
Členové výdělečně činní Kč 300,-
Zastupitelé obcí měst a kraje Kč 600,-
Uvolnění starostové a místostarostové obcí Kč 5 000,-
Uvolnění starostové a místostarostové měst Kč 8 000,-
Uvolnění zastupitelé kraje a nám. ministrů Kč 8 000,-
Senátoři, poslanci a ministři Kč 12 000,-
Poslanci Evropského parlamentu Kč 15 000,

III. VOLÍ:

1. volební a mandátovou komisi ve složení: Ing. Zdeněk Kratochvíl, Mgr. Petr Skála, Petra Hamplová, Lukáš Toman Paclt, Ing. Petr Fiala

2. návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Kopecký, Ing. Alexandr Černý, Pavel Drahokoupil

3. předsedu OR ODS Nymburk: Mgr. Hynek Fajmon

4. místopředsedy OR ODS Nymburk: Václav Michl, Ladislav Kutík, Ing. Miroslav Jeník

6. členy oblastní rady: Ing. Alexandr Černý, Pavel Drahokoupil, Mgr. Jiří Havelka, Mgr. Petr Kopecký, PhdDr. Zdeněk Souček, Zdeněk Vocásek, PhdDr. Cecilie Pajkrtová, Lukáš Pilc, Ing. Jozef Ďurčanský, Ing. René Franěk, Marcela Suchánková

7. kontrolní a revizní komisi OS ODS Nymburk ve složení: David Šinkmajer, Jana Pánková, Jan Pleskač, Stanislav Nebáznivý, Václav Zmrhal


8. smírčí výbor OS ODS Nymburk ve složení: Veronika Křičková Dis, František Pokorný, Ing. Vladislav Šťastný, Ing. Zdeněk Kratochvíl, Miroslava Dlouhá, Jaroslav Malát, Mgr. Petr Skála

9. delegáty na regionální sněm ODS: Pavel Drahokoupil, Otto Frinta, Ing. Petr Jakubec, Ing. Zdeněk Kratochvíl, Ladislav Moc, PeadDr. Cecilie Pajkrtová, PedDr. Zdeněk Souček, Vlasta Šimáňová, Zdeněk Vocásek, Ing. Martin Benešovský

10. náhradníky delegátů na regionální sněm ODS: Veronika Křičková Dis,
a dle potřeby ti členové OR, kteří nejsou delegáty Regionálního sněmu


11. delegáty kongresu ODS: Václav Michl, Ladislav Kutík, Ing. René Franěk

12. náhradníky delegátů na Kongres: Zdeněk Vocásek, Lukáš Pilc

IV. NOMINUJE KANDIDÁTY:

1. na předsedu regionálního sdružení: Ing. Petr Bendl

2. na místopředsedy regionálního sdruženími: Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Miroslav Jeník

3. do regionální kontrolní a revizní komise ODS: Václav Michl

4. do regionálního smírčího výboru ODS: Ing. Jozef ĎurčanskýZa správnost : předseda návrhové komise : Mgr. Petr Kopecký
V Nymburce dne 12.10.2009

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz