Sněm MS ODS Poděbrady

04.03.10 18:00

Sněm Místního sdružení ODS Poděbrady se bude konat

ve čtvrtek 4. března 2010 v 18,00 hodin

v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech,
Na Kopečku 595/III

Program:
1. Zahájení, představení nových členů MS ODS
2. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise
3. Schválení kandidátky MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010
4. Volba delegátů na Sněm OS ODS ( 29.4.2010)
5. Různé
6. Závěr

Prosím o účast všech členů.
Pavel Drahokoupil, v.r.
předseda MS ODS Poděbrady

Pozn.: Na sněmu je možné zaplatit příspěvky na rok 2010 (nevýděleční 100,-Kč, výděleční 300,-Kč, zastupitelé měst a kraje 600,-Kč, uvolnění starostové měst 8 000,-Kč)

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz