Sněm MS ODS Poděbrady

05.08.10 19:00

Sněm Místního sdružení ODS Poděbrady se bude konat
ve čtvrtek 5. srpna 2010 v 19,00 hodin

v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech,
Na Kopečku 595/III

Program:
1. Zahájení, představení nových členů MS ODS
2. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise
3. Schválení změny pořadí na kandidátce MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010
4. Volba náhradníka MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010
5. Volba člena Rady MS ODS
6. Různé
7. Závěr

Vzhledem k důležitosti programu žádám o účast všech členů a potvrzení účasti. Děkuji.


Pavel Drahokoupil, v.r.
předseda MS ODS Poděbrady

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz