Sněm MS ODS Poděbrady

24.06.14 19:00

Pozvánkana Sněm Místního sdružení ODS Poděbrady, které se bude konat v úterý 24. června 2014 v 19,00 hodin v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech, Na Kopečku 595/III.Program:  1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu


  2. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise


  3. Schválení kandidátky MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2014


  4. Projednání návrhu volebního programu na období 2014 - 2018


  5. Různé


  6. ZávěrPavel Drahokoupil, v.r.,
předseda MS ODS Poděbrady

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz