• 13.10. Poděkování

  Jménem Rady místního sdružení ODS Poděbrady děkuji všem voličům za účast v krajských volbách a za podporu Občanské demokratické strany, která přispěla k vítězství v Poděbradech. Věřím ve vaši podporu i v dalších kláních mezi pravicí a levicí.

  Pavel Drahokoupil, předseda MS ODS Poděbrady

 • 01.05. Poděbrady Namodro květen 2012

  Vážení spoluobčané Poděbrad.
  Tak jsme tu opět. Po prvním čísle v loňském roce, se k Vám dostává další vydání občasníku Poděbrady NAMODRO.

  Dušan Zezulka

 • 01.05. Stromy v kontejneru

  Kácení stromů v takovém rozsahu, jako tomu bylo letos pod mostem u havířského kostelíka, Poděbrady už dlouho nezažily. Statné stromy musely padnout kvůli geniálnímu rozhodnutí vedení našeho města. Údajně byly nemocné. Ukázalo se, že ne v takovém rozsahu, aby jediným lékem pro ně byla pila. Pokácet strom je velmi jednoduché, rozhodnout o jeho pokácení je ještě jednodušší. Zvláště, když to učiní někdo, kdo si stromy vždy bral pouze jako záminku pro vyvolávání politických sporů, ale o stromy mu ve skutečnosti vůbec nešlo.

  Zdeněk Souček, místopředseda MS ODS Poděbrady

 • 01.05. Rozpočet Poděbrad na rok 2012 - dobře už bylo…

  Na jednom z minulých zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet pro rok 2012. Přestože se na jeho schválení podíleli i poslanci za místní klub ODS, nedá mi to, abych to z pozice ekonoma krátce neokomentoval. Bohužel se nemohu vyhnout ani politickému hodnocení, protože rozpočet samozřejmě politikum je.

  Pavel Janeček, člen MS ODS Poděbrady

 • 01.05. Poděbradský útulek pro opuštěné psy

  To, na co chci v tomto příspěvku upozornit, je tristní stav psího útulku v Poděbradech. K napsání níže zmíněného mě vede nejen mé půlroční navštěvování útulku, ale také články, neustále se objevující v místních periodikách psané v samých superlativech. Skutečnost je však podle mých zjištění opačná.

  Kamila Zahajská

 • 01.05. Zimní stadion v Poděbradech – nekonečný příběh?

  K ZS v Poděbradech mám vztah. Jak by také ne, vždyť chodit jsem na něj začal již v roce 1974. Bruslit jsem se učil tehdy ještě na otevřeném kluzišti a velmi dobře si pamatuji pohledy, které teď můžeme opět po 35 letech vidět, na „Jatky“ a „Kafkovu truhlárnu“.

  Ing. Petr Fiala, předseda HC Poděbrady a člen ZM Poděbrady

 • 01.05. Pozemky „Nový Žižkov“ 3.díl, poslední?

  V minulém roce jsem napsal článek, který zpochybňoval správný postup města a jeho vedení ve věci prodeje pozemků společnosti Nový Žižkov.

  Dušan Zezulka, člen rady MS ODS

 • 01.05. Kritika byla na místě

  V dubnu 2011 rozhodlo zastupitelstvo, mimo jiné, také o prodeji parcely panu Kábrtovi. Tento prodej za nápadně nízkou cenu 300,- Kč/m2 byl předmětem kritiky zastupitelů za ODS. Předkladatel místostarosta Uhlíř odůvodňoval takto stanovenou nápadně nízkou cenu hrozbou možného vydržení podle zákona. Podle našeho názoru bylo toto tvrzení účelové a neexistuje jediný důvod proč se tak domnívat. O této věci jsme informovali veřejnost i prostřednictvím tisku.

  Václav Michl, člen ZM Poděbrady a rady MS ODS Poděbrady

 « 1 »


Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz