Jak se stát členem

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.

Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členských příspěvků. Jejich výše se v různých oblastních sdruženích liší, zhruba se pohybuje okolo 300,- Kč za rok, studenti a důchodci platí méně.

Jak postupovat ?

  • Opatřete si přihlášku do ODS, a to buď v elektronické formě na těchto stránkách, nebo ve formě tištěné v některé kanceláři ODS.
  • S vyplněnou a podepsanou přihláškou kontaktujte příslušnou oblastní kancelář ODS, případně přímo místní sdružení, do kterého chcete vstoupit.
  • V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na libovolnou kancelář ODS (hlavní, regionální či oblastní), naši manažeři Vám rádi ochotně poradí.

Vyplnit přihlášku ke vstupu do ODS

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz