Kontaktní informace

Korespondenci pro naše místní sdružení adresujte na adresu předsedy pana Romana Schulze:

Adresa
Roman Schulz
náměstí T. G. Masaryka 737/II
290 01 Poděbrady

telefon: 731 118 423
e-mail: rschulz@post.cz

Příspěvky do těchto stránek posílejte editorovi stránek Zdeňku Součkovi na adresu: zdesou@seznam.cz

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz