Naši zastupitelé

Ing. Petr Fiala ODS

Ing. Petr Fiala napsat
53 let, podnikatel, zastupitel města, ženatý, 3 děti

Hlavou i srdcem

Vzdělání: vysokoškolské - VŠE Praha
Zájmy: rodina, práce, sport

Mgr. Roman Schulz ODS

Mgr. Roman Schulz napsat
52 let, 1. místostarosta města, ženatý, 3 děti

Slušnost a poctivost by neměly být v politice prázdnými pojmy.

Vzdělání: vysokoškolské – PF Plzeň
Zájmy: rodina, sport, hudba, literatura

MUDr. Helena Štrobl Syrovcová ODS

MUDr. Helena Štrobl Syrovcová napsat
62 let, lékařka, radní města

Vzdělání: vysokoškolské

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz